KỸ NĂNG VÀ SỞ TRƯỜNG

Tôi có 10 năm kinh nghiệm làm kiến trúc sư  với bộ kỹ năng khá toàn diện. Điều đó giúp tôi có thể kiểm soát được mọi khâu từ Thiết kế đến triển khai bản vẽ thi công.

Đặc biệt, tôi với điểm mạnh là xây dựng hồ sơ ý tưởng nên tôi luôn chủ động và là người tiên phong của dự án.

Xây dựng hồ sơ ý tưởng

Đây là một bộ hồ sơ ý tưởng mẫu của tôi 

febhouse-PRESENTATION.pdf

Triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công

Xem một bộ hồ sơ kỹ thuật thi công mẫu của tôi 

TKTC_VP.pdf

Kỹ năng ngoài chuyên môn kiến trúc sư

(Thương hiệu Febhouse là sản phẩm của tôi thực hiện từ thiết kế hình ảnh, website, và tôi đang tiếp tục phát triển.)

Kinh nghiệm làm việc


2009-2012 

Công ty đầu tư và xây dựng Hà Nội Vàng

Chức vụ cao nhất: Trưởng nhóm Thiết kế A


2012-2013

Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Hà Nội

Chức vụ cao nhất: chuyên viên phòng Quản lý Di sản


2014-2015

Công ty TNHH XNK Mộc Minh Đức

Chức vụ cao nhất: giám sát tổ chức thi công


2016-2022

Công ty WESTGREEN CANADA

Chức vụ cao nhất: Trưởng nhóm thiết kế 3D kiến trúc